• تلفن:۵۱۰۲۲۲۲۲ (۰۲۱)
  • ایمیل:
  • info@saipapress.com
  • contact@saipapress.com

خودرو پراید

شرح قطعه

• گلگيرجلو سمت راست و چپ
• سقف فلزی پنج درب
• كفی مركزی
• مجموعه آستر درب جلو راست و چپ 100 X
• مجموعه درب موتور X 131-X 151
• مجموعه درب صندوق بدون لولاوپيچ 131 X
• مجموعه درب جلو راست و چپ111 X
• مجموعه درب عقب راست وچپ 111 X
• مجموعه درب جلو راست وچپ X131-X132-X151
• مجموعه درب عقب راست و چپ X131-X132
• مجموعه درب موتور X132
• مجموعه درب صندوق X132
• ديواره عقب كابين
• آستری درب بار
• كفی بار
• رويه درب بار
• سقف فلزی