• تلفن:۵۱۰۲۲۲۲۲ (۰۲۱)
  • ایمیل:
  • info@saipapress.com
  • contact@saipapress.com

درباره ما

هيات مديره شركت سايپا پرس

 ابراهیم قلی پور

سمت: مدیرعامل

سطح تحصيلات:کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سال تولد:1353

تاريخ پيوستن به سايپا:1379

تاريخ انتصاب:1401

داود منصوری فرد

سمت : رییس هیات مدیره

سطح تحصيلات : کارشناسی ارشد مدیریت مالی

سال تولد: 1352

تاريخ پيوستن به سايپا:1374

تاريخ انتصاب1399

ceo
thumbnail-e1600752620362

مشاوران اجرایی مدیرعامل

اشکان مومنی

سمت : مشاور اجرایی مدیر عامل در حوزه های تولید ، مهندسی و برنامه ریزی

تحصيلات :کارشتاسی ارشد مدیریت اجرایی

رزومه کاری

معاونين شركت سايپا پرس

جواد ولی پور

سمت: معاون مهندسی و پشتیبانی فنی

تحصيلات:کارشناسی ارشد مهندسی برق

رزومه کاری

سید جواد میرزاده واقفی

سمت: معاون برنامه ریزی و لجستیک

تحصيلات:کارشتاسی ارشد مدیریت اجرایی

رزومه کاری

اشکان مومنی

سمت : معاون تولید

تحصيلات :کارشتاسی ارشد مدیریت اجرایی

رزومه کاری

مديران اجرايي شركت سايپا پرس

محمدرضا مهرآرا

سمت: سرپرست مدیریت طرح و برنامه

تحصيلات :کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار

رزومه کاری

سعید حسنی

سمت: مدير تضمین کیفیت

تحصيلات:کارشناسی مهندسی مکانیک

رزومه کاری

امیر محمد حسینی

سمت : مديرحراست

تحصيلات:کارشتاسی ارشد مدیریت بحران

رزومه کاری

علی کوشا

سمت: سرپرست مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

تحصيلات:کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی امور رسانه

رزومه کاری

لیلا رضایی

سمت:مدیر بازرگانی

تحصيلات:کارشناسی شیمی

رزومه کاری

زهره موسوی

سمت: مدیر مالی

تحصيلات:کارشتاسی ارشد ریاضی

رزومه کاری

احمد عبدلی

سمت: سرپرست مدیریت بازرسی

تحصيلات:کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

رزومه کاری

محمد رحمتی‌اقدم

سمت: مدیر حوزه مدیرعامل و ارتباطات

تحصيلات:کارشناسی مدیریت کسب و کار

رزومه کاری