• تلفن:۵۱۰۲۲۲۲۲ (۰۲۱)
  • ایمیل:
  • info@saipapress.com
  • contact@saipapress.com

درباره ما

هيات مديره شركت سايپا پرس

 ابراهیم قلی پور

سمت: مدیرعامل

سطح تحصيلات:کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سال تولد:1353

تاريخ پيوستن به سايپا:1379

تاريخ انتصاب:1401

زهره موسوی

سمت : رییس هیات مدیره

سطح تحصيلات :کارشناسی ارشد ریاضی

سال تولد: 1364

تاريخ پيوستن به سايپا:1393

تاريخ انتصاب1401

اشکان مومنی

سمت : عضو موظف هیات مدیره

سطح تحصيلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سال تولد: 1353

تاريخ پيوستن به سايپا:1381

تاريخ انتصاب1401

حسن عیسی پور

سمت : عضو موظف هیات مدیره

سطح تحصيلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سال تولد: 1347

تاريخ پيوستن به سايپا: 1375

تاريخ انتصاب1401

ceo
مدیر مالی
معاون تولید
عیسی-پور

معاونين شركت سايپا پرس

جواد ولی پور

سمت: معاون مهندسی و پشتیبانی فنی

تحصيلات:کارشناسی ارشد مهندسی برق

رزومه کاری

فتح اله کریمی

سمت: سرپرست معاونت برنامه ریزی و لجستیک

تحصيلات:کارشناسی مدیریت بازرگانی

رزومه کاری

اشکان مومنی

سمت : معاون تولید

تحصيلات :کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

رزومه کاری

مديران اجرايي شركت سايپا پرس

محمدرضا مهرآرا

سمت: مدیر طرح و برنامه

تحصيلات :کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

رزومه کاری

سعید حسنی

سمت: مدير تضمین کیفیت

تحصيلات:کارشناسی مهندسی مکانیک

رزومه کاری

سید فاخر موسوی زاده

سمت : سرپرست مديریت حراست

تحصيلات:

رزومه کاری

علی کوشا

سمت: مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

تحصيلات:کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی امور رسانه

رزومه کاری

زهره موسوی

سمت: مدیر مالی

تحصيلات:کارشناسی ارشد ریاضی

رزومه کاری

ولی محمدی

سمت: مدیر بازرگانی

تحصيلات:کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

رزومه کاری

احمد عبدلی

سمت: مدیر بازرسی

تحصيلات:کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

رزومه کاری

مجید شمشیری

سمت: سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل و ارتباطات

تحصيلات:کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی

رزومه کاری