• تلفن:۵۱۰۲۲۲۲۲ (۰۲۱)
  • ایمیل:
  • info@saipapress.com
  • contact@saipapress.com

هیئت مدیره شرکت سایپاپرس

 ابراهیم قلی پور

سمت: مدیرعامل

سطح تحصيلات: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سال تولد: 1353

تاريخ پيوستن به سايپا: 1379

تاريخ انتصاب: 1401

زهره موسوی

سمت: رییس هیئت مدیره

سطح تحصيلات: کارشناسی ارشد ریاضی

سال تولد: 1364

تاريخ پيوستن به سايپا: 1393

تاريخ انتصاب: 1401

اشکان مومنی

سمت: عضو موظف هیئت مدیره

سطح تحصيلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سال تولد: 1353

تاريخ پيوستن به سايپا: 1381

تاريخ انتصاب: 1401

حسن عیسی پور

سمت: عضو موظف هیئت مدیره

سطح تحصيلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سال تولد: 1347

تاريخ پيوستن به سايپا: 1375

تاريخ انتصاب: 1401 

ناصر تاران

سمت: عضو غیر موظف هیئت مدیره

سطح تحصيلات:

سال تولد: 1350

تاريخ پيوستن به سايپا:

تاريخ انتصاب: 1401 

gholipour
مدیر مالی
momeni
حسن عیسی پور
تاران

معاونين شركت سايپاپرس

فتح اله کریمی

سمت: سرپرست معاونت برنامه ریزی و لجستیک

تحصيلات: کارشناسی مدیریت بازرگانی

محمد بازوکار

سمت: سرپرست معاونت مهندسی و پشتیبانی فنی

تحصيلات:کارشناسی ارشد مکانیک

اشکان مومنی

سمت: معاون تولید

تحصيلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

مديران اجرايی شركت سايپاپرس

محمدرضا مهرآرا

سمت: مدیر طرح و برنامه

تحصيلات: کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

سعید حسنی

سمت: مدير تضمین کیفیت

تحصيلات: کارشناسی مهندسی مکانیک

سید فاخر موسوی زاده

سمت: سرپرست مديریت حراست

تحصيلات:

علی کوشا

سمت: مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

تحصيلات: کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی امور رسانه

زهره موسوی

سمت: مدیر مالی

تحصيلات: کارشناسی ارشد ریاضی

قاسم شیرزاد

سمت: سرپرست مدیریت بازرگانی

تحصيلات:کارشناسی مهندسی مکانیک – جامدات

احمد عبدلی

سمت: مدیر بازرسی

تحصيلات: کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

مجید شمشیری

سمت: سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل و ارتباطات

تحصيلات: کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی

مديران عامل شركت سايپاپرس از بدو تاسیس تا کنون

ابراهیم قلی پور

از سال 1401

محمدرضا دانش كوش
از سال1391 تا 1392

مومنی

شمس الدين مومنی
از سال 1378 تا 1381

محمد علي جبرئيلی
از سال 1392 تا 1395

فريدون حميدی
از سال 1381 تا 1388

سيد اكبر هاشمی
از سال 1395 تا 1399

علي محمد قلی ها
از سال 1388 تا 1389

سیدمهدی حسینی پور
از سال 1399 تا 1401

فضل الله جمالو
از سال 1389 تا 1391