• تلفن:۵۱۰۲۲۲۲۲ (۰۲۱)
  • ایمیل:
  • info@saipapress.com
  • contact@saipapress.com

هیئت مدیره شرکت سایپاپرس

سعید فهیمی

سمت: مدیرعامل

سطح تحصيلات: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سال تولد:1350

تاريخ پيوستن به سايپا:

تاريخ انتصاب: 1403

زهره موسوی

سمت: رییس هیئت مدیره

سطح تحصيلات:

کارشناسی و کارشناسی ارشد ریاضی

سال تولد: 1364

تاريخ پيوستن به سايپا: 1393

تاريخ انتصاب: 1401

حسن عیسی پور

سمت: عضو موظف هیئت مدیره

سطح تحصيلات:

کارشناسی مهندسی برق

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سال تولد: 1347

تاريخ پيوستن به سايپا: 1375

تاريخ انتصاب: 1401 

علی متدین

سمت: عضو موظف هیئت مدیره

سطح تحصيلات:

کارشناسی متالوژی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سال تولد: 1347

تاريخ پيوستن به سايپا:1401

تاريخ انتصاب: 1402 

ناصر تاران

سمت: عضو غیر موظف هیئت مدیره

سطح تحصيلات:

کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سال تولد: 1350

تاريخ پيوستن به سايپا: 1377

تاريخ انتصاب: 1401 

fahimi
mousavi
حسن عیسی پور
علی متدین
تاران

معاونين شركت سايپاپرس

قاسم شیرزاد

سمت: معاون برنامه ریزی و لجستیک

تحصيلات:

کارشناسی مهندسی مکانیک

فتح اله کریمی

سمت: معاون تولید

تحصيلات:

سعید حسنی

سمت: سرپرست معاونت مهندسی و کیفیت

تحصيلات:

کارشناسی مهندسی مکانیک

مديران اجرايی شركت سايپاپرس

شهرام نظری

سمت: سرپرست مدیریت مالی

تحصيلات:دکتری تخصصی حسابداری

علی کوشا

سمت: مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

تحصيلات:

کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی امور رسانه

محمد بازوکار

سمت: سرپرست مدیریت طرح و برنامه

تحصيلات:

کارشناسی وکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

محمدرضا مهرآرا

سمت: سرپرست مدیریت بازرگانی

تحصيلات:

کارشناسی مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

مهدی خجسته کیا

سمت: مدیر تامین

تحصيلات: کارشناسی مهندسی مکانیک

بهمن بلالی

سمت: مدیر حوزه مدیرعامل و ارتباطات

تحصيلات: کارشناسی روابط عمومی

سید فاخر موسوی زاده

سمت: مدير حراست

تحصيلات:

کارشناسی و کارشناسی ارشد منابع انسانی

سمت: مدیر بازرسی

تحصيلات:

مديران عامل شركت سايپاپرس از بدو تاسیس تا کنون

سعید فهیمی

از سال 1403

سيد اكبر هاشمی
از سال 1395 تا 1399

فضل الله جمالو
از سال 1389 تا 1391

مومنی

شمس الدين مومنی
از سال 1378 تا 1381

سیدمهدی حسینی پور
از سال 1399 تا 1401

محمدرضا دانش كوش
از سال1391 تا 1392

فريدون حميدی
از سال 1381 تا 1388

ابراهیم قلی پور
از سال 1401 تا 1403

محمد علي جبرئيلی
از سال 1392 تا 1395

علي محمد قلی ها
از سال 1388 تا 1389