• تلفن:۵۱۰۲۲۲۲۲ (۰۲۱)
  • ایمیل:
  • info@saipapress.com
  • contact@saipapress.com

اهداف و ماموریت های سازمان

گسترش و توسعه مداوم توليد قطعات پرسی و مجموعه سازی مورد نياز صنعت خودرو با قابليت رقابت در بازار جهانی
توليد و تامين قطعات و مجموعه های پرسی خودرو در كلاس جهانی با اولويت گروه خودرو سازی سايپا

-نگاه تاثير گذار در راستای منافع مالی

-مشتری مداری و تلاش براي منافع ذی نفعان

-نو آوری و خلاقيت

-احترام به محيط زيست

-حفظ كرامت انسانی

-آموزش ( فردی ،شغلی و سازمانی )

-كارآفرينی و ارتقای سازمانی

-شايسته سالاری ،شايسته پروری ، شايسته گزينی