• تلفن:۵۱۰۲۲۲۲۲ (۰۲۱)
  • ایمیل:
  • info@saipapress.com
  • contact@saipapress.com

لیست خدمات

برشكاری

شرکت سایپاپرس با برخورداری از یک خط پیشرفته بلنکینگ، یک خط C.T.L و چندین دستگاه گیوتین، بعنوان مرکز برشکاری گروه سایپا، سالانه بالغ بر 100 هزار تن ورق فولادی را مورد برشکاری قرار می‌دهد.

Read More

پرسکاری

سالن پرسکاری شرکت سایپاپرس شامل سه خط رباتیکG1، G1 پلاس و G2 برای تولید قطعات پرسی بزرگ و همچنین یک خط دستی G3 برای تولید قطعات پرسی متوسط و یک خط پروگرسیو برای تولید قطعات کوچک پرتیراژ می‌باشد.

Read More

مجموعه سازی

فرآیندهای مجموعه‌سازی قطعات پرسی در شرکت سایپاپرس در دو بخش شامل خطوط مجموعه‌سازی و خطوط رولرهمینگ صورت می‌پذیرد.سالن مجموعه‌سازی دارای 6 خط، شامل پرس‌های همینگ و با قابلیت تولید مجموعه درب‌های خودرو می‌باشد.

Read More