• تلفن:۵۱۰۲۲۲۲۲ (۰۲۱)
  • ایمیل:
  • info@saipapress.com
  • contact@saipapress.com

خطوط برشكاري

وظيفه اين خط توليد بلنكهاي مورد نياز خطوط G۱، G۲ و G۳مي‌باشد و ظرفيت توليد۶۰ تن در هر شيفت را داراست. اين خط با مجهز بودن به يك پرس مكانيكي ۵۰۰ تن و يك سيستم تغذيه كويل اتوماتيك و سيستم Oscillating Shear قادر به برش انواع كويل و تبديل آن به بلنك با ابعاد هندسي مختلف (Rectangle,Trapezoid,…) يا بلنك داراي فرم و انحناء (Contoured) مورد نياز براي عمليات پرسكاري مي‌باشد. اين خط مجهز به دستگاه شستشوي ورق و كويل صاف كن (Leveler) در هنگام تغذيه كويل جهت عمليات برشكاري بوده و پرس بلنكينگ آن داراي سيستم تعويض سريع قالب، كلمپ‌هاي اتوماتيك و دو عدد ميز متحرك به ابعاد mm۲۲۰۰ × mm۴۵۰۰ است. بنديل ورقهاي برشكاري شده بر روي دو دستگاه ميز Stacker به كمك سيستم چيدمان اتوماتيك Stack مي گردد. سرعت نامي اين پرس۶۰ ~۲۰ ضرب در دقيقه مي‌باشد و ورق با ضخامت ۵/۰ الي ۲ ميليمتر و حداقل و حداكثر عرض كويل ۸۰۰ الي ۱۸۰۰ ميليمتر، حداكثر تناژ بنديل:۵ تن و حداكثر تناژ كويل: ۱۵تن، قابل توليد است .