26
شهریور

محمدرضا دانش كوش1391

محمد رضا دانش كوش

 

سطح تحصيلات : کارشناسی ارشد مهندسی صنايع

سال تولد: 1334

تاريخ انتصاب1391

سوابق:

مدیریت شركت  کفش وین

مديريت صنایع کانی غیرفلزی

مديريت شرکت پشم شیشه ایران

مديريت شركت زاگرس

مديريت شركت هپکو

قائم مقام مدیرعامل سازه گستر

عضو هیات مدیره سایپاآذین