26
شهریور

فضل الله جمالو-1389

فضل اله جمالو

سطح تحصيلات : دكترا مديريت صنعتي

سال تولد: 1335

تاريخ انتصاب1389

سوابق:

رییس هیات مدیره رنو پارس( Renault pars )
عضو هيات مديره شركت مگا موتور ( غیر موظف )
عضو هيات مديره شركت قالب هاي صنعتي ايران ( غیر موظف )
عضو هيات مديره شركت ورق خودرو ( غیر موظف )
عضو و رييس هيات مديره شركت تولید مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو ( غیر موظف )
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات
عضو هيات مديره شركت عمران و نوسازي اميدري ( موظف )
مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت محورسازان ایران خودرو