• تلفن:۵۱۰۲۲۲۲۲ (۰۲۱)
  • ایمیل:
  • info@saipapress.com
  • contact@saipapress.com

خودرو تیبا

شرح قطعه
• مجموعه گلگير جلو راست و چپ 211،231
• مجموعه تانلی تیبا
• مجموعه صفحه انتهایی عقب
• رويه پنل درب جلوراست و چپ
• رويه پنل درب عقب راست و چپ
• رويه درب موتور
• آستري درب موتور
• آستري پنل درب جلوراست و چپ
• تقویت ستون A راست و چپ
• كفی جلو