• تلفن:۵۱۰۲۲۲۲۲ (۰۲۱)
  • ایمیل:
  • info@saipapress.com
  • contact@saipapress.com

خودرو آریا

شرح قطعه
• مجموعه پاييني عرضي پشت داشبورد
• مجموعه تونل وسط
• مجموعه اينر سايد ناحيه رکاب سمت راست و چپ
• مجموعه بالای تیرعرضی عقب
• مجموعه عقبي تراورس عرضي شماره2
• مجموعه پایینی تقویتی ستون اول راست و چپ
• مجموعه اينر ستون A راست و چپ
• مجموعه بالای تقویتی ستون دوم راست و چپ
• مجموعه طاقچه عقب
• مجموعه تقويتي داخلي آستري درب جلو راست و چپ
• مجموعه تقويتي بالايي آستري درب عقب راست و چپ
• مجموعه فريم تقويتي روي کفي جلو سمت راست و چپ
• مجموعه تقویتی رکاب سمت راست و چپ
• مجموعه تقوتی داشبرد
• کفي جلو راست و چپ
• رويه درب جلو راست و چپ
• رويه درب عقب راست و چپ
• کفي عقب
• مجموعه تیر عرضی عقب
• مجموعه سقف سانروف دار