من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

مناقصه1

جهت خرید مواد اولیه رستوران خود و خدمات طبخ و توزیع غذا در محل رستوران این شرکت در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل فایل شرکت در مناقصه و فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را را در پاکت های در بسته ( سه پاکت ) و با ذکر موضوع (ممهور به مهر آن شرکت) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 1398/03/18 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922203 تماس حاصل فرمایید .
تاریخ 1398/03/11 تاریخ انقضا1398/03/11

مناقصه1

جهت خرید مواد اولیه رستوران خود و خدمات طبخ و توزیع غذا در محل رستوران این شرکت در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل فایل شرکت در مناقصه و فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را را در پاکت های در بسته ( سه پاکت ) و با ذکر موضوع (ممهور به مهر آن شرکت) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 1398/03/18 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922203 تماس حاصل فرمایید .
تاریخ 1398/03/11 تاریخ انقضا1398/03/11

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

مزایده 1

جهت انجام خدمات حمل و نقل محصولات شرکت سایپا آذین در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل فایل شرکت در مناقصه و فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را را در پاکت های در بسته ( سه پاکت ) و با ذکر موضوع (ممهور به مهر آن شرکت) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه تاریخ 1398/03/26 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . 1398/03/18 1398/03/26

مشاهده

مزایده 1

جهت انجام خدمات حمل و نقل محصولات شرکت سایپا آذین در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل فایل شرکت در مناقصه و فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را را در پاکت های در بسته ( سه پاکت ) و با ذکر موضوع (ممهور به مهر آن شرکت) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه تاریخ 1398/03/26 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . 1398/03/18 1398/03/26

مشاهده

مزایده 1

جهت انجام خدمات حمل و نقل محصولات شرکت سایپا آذین در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل فایل شرکت در مناقصه و فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را را در پاکت های در بسته ( سه پاکت ) و با ذکر موضوع (ممهور به مهر آن شرکت) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه تاریخ 1398/03/26 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . 1398/03/18 1398/03/26

مشاهده