• تلفن:۵۱۰۲۲۲۲۲ (۰۲۱)
  • ایمیل:
  • info@saipapress.com
  • contact@saipapress.com

درباره ما تست

هيات مديره شركت سايپا پرس

 ابراهیم قلی پور

سمت: مدیرعامل

سطح تحصيلات:کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سال تولد:1353

تاريخ پيوستن به سايپا:1379

تاريخ انتصاب:1401

ceo

زهره موسوی

سمت : رییس هیات مدیره

سطح تحصيلات :کارشناسی ارشد ریاضی

سال تولد: 1364

تاريخ پيوستن به سايپا:1393

تاريخ انتصاب1401

مدیر مالی

حسن عیسی پور

سمت : عضو موظف هیات مدیره

سطح تحصيلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سال تولد:1347

تاريخ پيوستن به سايپا: 1375

تاريخ انتصاب1401

حسن عیسی پور

اشکان مومنی

سمت : عضو موظف هیات مدیره

سطح تحصيلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سال تولد: 1353

تاريخ پيوستن به سايپا:1381

تاريخ انتصاب1401

معاون تولید

معاونين شركت سايپا پرس

فتح اله کریمی

سمت: سرپرست معاونت برنامه ریزی و لجستیک

تحصيلات:کارشناسی مدیریت بازرگانی

رزومه کاری

محمد بازوکار

سمت: سرپرست معاونت مهندسی و پشتیبانی فنی

تحصيلات:

رزومه کاری

اشکان مومنی

سمت : معاون تولید

تحصيلات :کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

رزومه کاری

مديران اجرايي شركت سايپا پرس

احمد عبدلی

سمت: مدیر بازرسی

تحصيلات:کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

رزومه کاری

سید فاخر موسوی زاده

سمت : سرپرست مديریت حراست

تحصيلات:

رزومه کاری

محمدرضا مهرآرا

سمت: مدیر طرح و برنامه

تحصيلات :کارشناسی ارشدمدیریت کسب وکار

رزومه کاری

سعید حسنی

سمت: مدير تضمین کیفیت

تحصيلات:کارشناسی مهندسی مکانیک

رزومه کاری

زهره موسوی

سمت: مدیر مالی

تحصيلات:کارشناسی ارشد ریاضی

رزومه کاری

علی کوشا

سمت: مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

تحصيلات:کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی امور رسانه
رزومه کاری

قاسم شیرزاد

سمت: سرپرست مدیریت بازرگانی

تحصيلات:

رزومه کاری

مجید شمشیری

سمت: سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل و ارتباطات

تحصيلات:کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی

رزومه کاری

مديران عامل شركت سايپا پرس از سال 1378 تا هم اكنون

مدیریت عامل

ابراهیم قلی پور

از سال 1401

سیدمهدی حسینی پور
از سال 1399 تا 1401

فضل الله جمالو
از سال 1389 تا 1391

سيد اكبر هاشمي
از سال 1395 تا 1399

علي محمد قلي ها
از سال 1388 تا 1389

محمد علي جبرئيلي
از سال 1392 تا 1395

فريدون حميدي
از سال 1381 تا 1388

محمدرضا دانش كوش
از سال1391 تا 1392

شمس الدين مومني
از سال 1378 تا 1381