۲۰
اردیبهشت

برگزاری سمینار تخصصی انرژی های تجدید پذیر

سمینار تخصصی انرژی های تجدید پذیر با حضور معاونین ، مدیران و روسای سایپاپرس و همچنین نمایندگان واحدهای مهندسی و پشتیبانی و خدمات فنی شرکت سایپا برگزار شد .
به گزارش روزنگار سایپاپرس ، مرضیه رستمی، رئیس تحقیق و توسعه معاونت فنی مهندسی سایپاپرس با بیان اهداف برگزاری این سمینار گفت : با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان، دیگرنمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود زیرا انواع مختلف انرژی در سراسر جهان در حال تولید و مصرف بوده و روز به روز نیز این مصرف در حال افزایش است و اکثر منابع انرژی در دسترس، محدود بوده و در صورتی که آینده نگری در این زمینه صورت نپذیرد بشریت با چالش کمبود انرژی در آینده روبرو می شود. به همین دلیل سمینار تخصصی انرژی های تجدید پذیر با هدف آشنایی با این انرژیها و مزایای استفاده و افزایش آگاهی نسبت به اهمیت آنها با حضور نمایندگانی از شرکت گلنور مجری احداث نیروگاههای خورشیدی برگزار شد.

وی افزود : در این سمینار مباحث مربوط به انرژی های در دسترس (نفت و گاز و انرژی هسته ای ) انرژی های تجدید پذیر (برق آبی ، خورشیدی و بادی ) فن آوری LED و کاربرد آن در سیستم های روشنایی و نیز اصول طراحی روشنایی (مهندسی روشنایی ) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در بخش دیگری از این سمینار اهم فعالیت های صورت گرفته در واحد انرژی نیز توسط نمایندگان انرژی شرکت سایپا پرس تشریح شد.

در پایان ریاست تحقیق و توسعه سایپا پرس نسبت به اجرای بیش از پیش پروژه های بهره مندی از انرژیهای پاک ابراز امیدواری نمود و آمادگی این شرکت را در خصوص گسترش همکاری در راستای طرحهای تحقیقاتی در سطح شرکت های گروه خودرو سازی سایپااعلام کرد .